Obaveštenje

Poštovani korisnici, ukoliko niste u mogućnosti da pristupite TV kanalima kroz Adria Telekom aplikaciju zamolićemo vas da pratite uputstva u prilogu i tako gledate omiljeni sadržaj.